Reglement

 • Op het digitale scherm in de inkomhal wordt vermeld welke zaal door u gereserveerd werd.
 • De sleutel van de gereserveerde zaal dient afgehaald te worden in het Parochiehuis Café.
 • Na gebruik van de zaal dient deze opgeruimd en eventueel gepoetst te worden. De tafels en stoelen dienen terug geplaatst te worden zoals ze stonden bij het binnengaan van de zaal. De deur dient gesloten te worden en de sleutel moet terug ingeleverd worden bij het Parochiehuis Café of in de grijze brievenbus in de inkomhal naast de deur van het café. Opgelet! Voor het niet proper achterlaten van de zaal of voor het niet inleveren van de sleutel wordt een vergoeding van 50 euro aangerekend.
 • Bij het gebruik van de vergaderzalen mag er geen externe drank meegebracht worden. Deze dranken dienen immers aangekocht te worden in het Parochiehuis Café. Voor elke vergadering, kaartavond, cursus, et cetera, moet er minimaal één consumptie per persoon besteld worden. Wanneer dit niet gebeurt wordt er een forfait aangerekend van € 25.
 • Bij reservatie van een zaal ontvangt de huurder per email een reserveringsbevestiging. De eventuele huurprijs en waarborg dienen vervolgens, ten laatste vijf dagen voor gebruik van de zaal, betaald te worden. Zo niet wordt de reservatie geannuleerd.
  • De vergaderzalen kunnen tot 5 dagen voor gebruik geannuleerd worden. Voor de feestzaal en de keuken bedraagt de minimum termijn om te kunnen annuleren 30 dagen. Maakt men geen gebruik van de zaal en heeft men deze niet geannuleerd binnen de gevraagde termijn, dient met een vergoeding van 50 euro te betalen voor een vergaderzaal en voor de feestzaal en/of keuken betaal je bij annulering 1 maand voor de activiteit 25 % en 50 % als men 14 dagen of minder voor de activiteit annuleert
 • Wanneer enkel gebruik gemaakt wordt van de keuken, bijvoorbeeld voor het organiseren van kooklessen, bedraagt de huurprijs van de keuken 50 euro.
 • Wanneer men de feestzaal huurt, dient men uiterlijk één maand voor de activiteit de afgesproken waarborg te storten op het rekeningnummer BE04 7350 3150 0231 (BIC KREDBEBB) die op naam staat van de vzw Parochiehuis.
 • Wanneer u een waarborg betaalde, zal deze terug betaald worden nadat alle openstaande facturen en na controle van de zaal, volledig terug gestort worden. Dit mits er geen schadevergoeding of andere kosten afgehouden dienen te worden.
 • Wanneer de feestzaal, de WC en/of de keuken onvoldoende gepoetst werden na gebruik, zal hier een vergoeding voor aangerekend worden van 50 euro per uur, met een minimum van 3 uur. Indien de zaal, de WC en/of de keuken niet proper zijn bij ingebruikname, dient men dit direct te melden in het Parochiehuis Café of bij een bestuurslid.
 • Denk eraan om je in orde te stellen met SABAM en Billijke vergoeding in het geval er muziek afgespeeld zal worden in de zalen. VZW Parochiehuis heeft hierin geen deel.
 • De organisatoren van fuiven moeten aan de onderstaande voorwaarden voldoen:
  • minstens 4 personen voor de security inzetten (erkend door het ministerie)
  • aanvraag/melding van de fuif doen bij de politie. Dit minstens 3 maanden voor datum van de fuif. Geef ook de naam van de beveiligingsfirma door aan de politie.
  • zich in orde stellen met Sabam en Billijke vergoeding
  • de geldende geluidsnormen respecteren en indien nodig maatregelen treffen
  • zelf instaan voor WC personeel, WC papier en hygiënisch materiaal om de WC te kunnen poetsen. Indien dit niet gebeurt, zal een boete van 200 euro aangerekend worden.
 • Verenigingen van Bocholt die een toneelvoorstelling organiseren, betalen voor de repetitie 25 euro per avond. De zaal is echter niet beschikbaar op woensdag en vrijdag indien er reeds een andere vereniging uit Bocholt gereserveerd heeft.
 Gemaakt door   © voor vzw Parochiehuis Bocholt.